Sähkösuomilammi Oy sai Pääesikunnalta uuden yritysturvallisuustodistuksen

Sähköiselle tiedonkäsittelylle erillistyöasemissa on yrityksessä menettelyt suojaustasolle TL III saakka.
Todistus on voimassa 31.7.2027 saakka (PETIEDOS AS 16598) ja korvaa aiemmin 21.7.2017 allekirjoitetun todistuksen (AN 13227).

Yritysturvallisuusselvityksessä arvioidaan yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden luotettavuutta, yrityksen tietoturvallisuuden tasoa sekä sitoumustenhoitokykyä.

Todistuksen luovutti Yritysturvallisuus (PEDSA) kapteeniluutnantti Reijo Kaariste 4.8.2022.

Todistuksen saamisen edellytyksenä olevat tietoturvallisuusvaatimukset edellyttävät muun muassa, että Sähkösuomilammi Oy sitoutuu pitämään luokitellut asiakirjat salassa ja suojaamaan niitä lakisääteisten tietoturvallisuusvelvoitteiden edellyttämällä tavalla, että Sähkösuomilammi Oy:llä on sen johdon hyväksymät turvallisuusperiaatteet ja tietoturvallisuusohjeistus sekä että yrityksessä tehdään säännönmukainen tietoturvallisuusriskien- ja uhkien arviointi osana yrityksen riskienhallintaprosessia.

Löydät täältä aiemmin 2017 myönnetyn todistuksen >> yritysturvallisuustodistus.