Sähkösuomilammi Oy sai Pääesikunnalta yritysturvallisuustodistuksen

Sähköiselle tiedonkäsittelylle erillistyöasemissa on yrityksessä menettelyt suojaustasolle ST III saakka.
Todistus on voimassa 31.7.2022 saakka (PETIEDOS AN13227).

Yritysturvallisuusselvityksessä arvioidaan yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden luotettavuutta, yrityksen tietoturvallisuuden tasoa sekä sitoumustenhoitokykyä.

Todistuksen luovutti Yritysturvallisuus (PEDSA) kapteeniluutnantti Reijo Kaariste 26.7.2017.

Todistuksen saamisen edellytyksenä olevat tietoturvallisuusvaatimukset edellyttävät muun muassa, että Sähkösuomilammi Oy sitoutuu pitämään luokitellut asiakirjat salassa ja suojaamaan niitä lakisääteisten tietoturvallisuusvelvoitteiden edellyttämällä tavalla, että Sähkösuomilammi Oy:llä on sen johdon hyväksymät turvallisuusperiaatteet ja tietoturvallisuusohjeistus sekä että yrityksessä tehdään säännönmukainen tietoturvallisuusriskien- ja uhkien arviointi osana yrityksen riskienhallintaprosessia.

Tämä yritysturvallisuustodistus on voimassa viisi vuotta.
Olemme tehneet useita ST III aineiston kohteita valmiiksi jo yli kymmen vuoden ajan.

Yritysturvallisuusselvityksen avulla selvitetään yrityksen vastuuhenkilöiden taustoja sekä yrityksen tietoturvallisuuden tasoa ja sitoumusten hoitokykyä.

Puolustusministeriö, Suojelupoliisi ja pääesikunta ovat ns. määrättyjä turvallisuusviranomaisia (DSA, Designated Security Authority), joille on jaettu omat vastuualueet kansallisen turvallisuusviranomaisen kokonaisvastuukentästä.

Suojelupoliisi vastaa kansainvälisen velvoitteen perusteella tehtävistä henkilöturvallisuusselvityksistä sekä yritysturvallisuusselvityksistä suomalaisten yritysten osalta muissa kuin puolustusalan hankkeissa.